dây chuyền lọc nước tinh khiết cho nước đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn nước đóng chai, thích hợp cho các công ty, cơ quan có nhu cầu sử dụng nước sạch lớn hoặc các nhà sản xuất nước tinh khiết

LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
26 %
OFF
Save 2.500.000₫
9.500.000 7.000.000
27 %
OFF
Save 2.000.000₫
7.500.000 5.500.000
32 %
OFF
Save 2.050.000₫
6.500.000 4.450.000
4 %
OFF
Save 7.000.000₫
165.000.000 158.000.000
12 %
OFF
Save 12.000.000₫
102.000.000 90.000.000
11 %
OFF
Save 7.000.000₫

Tổng lọc biệt thự

Tổng lọc gia đình EWS Basic 2

62.000.000 55.000.000
23 %
OFF
Save 7.500.000₫
32.500.000 25.000.000
29 %
OFF
Save 6.000.000₫
21.000.000 15.000.000
22 %
OFF
Save 7.000.000₫
32.000.000 25.000.000
18 %
OFF
Save 400.000₫
2.200.000 1.800.000
3 %
OFF
Save 5.000.000₫
180.000.000 175.000.000
13 %
OFF
Save 15.000.000₫
120.000.000 105.000.000
6 %
OFF
Save 5.000.000₫
80.000.000 75.000.000