dây chuyền lọc nước tinh khiết cho nước đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn nước đóng chai, thích hợp cho các công ty, cơ quan có nhu cầu sử dụng nước sạch lớn hoặc các nhà sản xuất nước tinh khiết

9.680.000
-11%

Dây chuyền lọc nước

Tổng lọc gia đình EWS Basic 2

55.000.000
-18%
1.800.000
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
-26%
7.000.000
-27%
5.500.000
-32%
4.450.000
-4%
158.000.000
-12%

Dây chuyền lọc nước

tổng sinh hoạt gia đình EWS Basic 3

90.000.000
-23%
25.000.000
-22%
25.000.000
-29%
15.000.000
-3%
175.000.000
-13%
105.000.000
-6%
75.000.000