dây chuyền lọc nước tinh khiết cho nước đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn nước đóng chai, thích hợp cho các công ty, cơ quan có nhu cầu sử dụng nước sạch lớn hoặc các nhà sản xuất nước tinh khiết

LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
26 %
9.500.000 7.000.000
27 %
7.500.000 5.500.000
32 %
6.500.000 4.450.000
4 %
165.000.000 158.000.000
12 %
102.000.000 90.000.000
11 %

Tổng lọc biệt thự

Tổng lọc gia đình EWS Basic 2

62.000.000 55.000.000
23 %
32.500.000 25.000.000
29 %
21.000.000 15.000.000
22 %
32.000.000 25.000.000
18 %
2.200.000 1.800.000
3 %
180.000.000 175.000.000
13 %
120.000.000 105.000.000
6 %
80.000.000 75.000.000