dùng thay thế cho các lõi lọc máy nano geyser, nano bio, nano quastar,…

Linh kiện máy lọc nước

Lõi Lọc Aquastar AS8000

300.000
-13%

Linh kiện máy lọc nước

Lõi lọc nước NanoSky

1.400.000
-9%

Linh kiện máy lọc nước

Lõi Lọc Dr Sukida

6.990.000
-10%

Linh kiện máy lọc nước

Lõi Lọc Nano Aragon

900.000