Luật kinh tế đã trở thành một ngành luật độc lập trong hệ thống ngành luật của Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ XX và hiện vẫn tiếp tục phát triển về cả nội dung lẫn hình thức. Trong thời đại kinh tế phát triển như hiện nay, vấn đề liên quan đến pháp lý và chính sách kinh tế ngày càng trở nên phức tạp hơn, do đó việc đảm bảo hành lang pháp lý và các chính sách kinh tế là rất quan trọng. Ngành Luật kinh tế đang phát triển và trở thành lựa chọn của nhiều sinh viên bởi nó mang lại nhiều cơ hội việc làm và tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

XEM THÊM: Cập Nhật lịch nghỉ 30/4 1/5 năm 2023 mới nhất

1. Khái niệm Luật Kinh tế

Luật kinh tế là gì?

Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật về kinh tế, là hệ thống các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Luật kinh tế ra đời nhằm duy trì và giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại cũng như đảm bảo quy trình hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình trao đổi, giao thương cả trong nước và quốc tế.

Ngành Luật kinh tế học những gì?

Sinh viên học ngành Luật kinh tế được học các kiến thức về nhiều lĩnh vực khác nhau như: luật dân sự, luật hành chính, luật hiến pháp, luật sở hữu trí tuệ, luật lao động, luật tố tụng hình sự, luật thương mại quốc tế, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật tài chính, luật môi trường, luật đầu tư, luật kinh doanh quốc tế, luật hợp đồng và luật tài sản.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có đầy đủ kiến thức về thể chế pháp luật, vai trò của pháp luật trong công ty và doanh nghiệp, cách giải quyết tranh chấp kinh doanh, phân tích, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để phục vụ cho phát triển và hội nhập kinh tế, cũng như hiểu biết về luật Việt Nam để có thể vận hành công ty và doanh nghiệp một cách hiệu quả. Ngành Luật kinh tế là một trong những ngành “hot” hiện nay, đem lại nhiều cơ hội việc làm và tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho các bạn trẻ.

Ngành Luật kinh tế xét tuyển bằng phương thức nào?

Để xét tuyển vào ngành Luật kinh tế tại Trường Đại học Lạc Hồng bạn có thể xét tuyển bằng các phương thức sau:

   • Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
   • Phương thức 2: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn của học bạ lớp 12 ≥ 18 điểm
   • Phương thức 3: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung của (HK1 + HK2 lớp 11) + HK1 lớp 12 ≥ 18.
   • Phương thức 4: Xét tuyển bằng điểm trung bình chung học bạ lớp 12 ≥ 6.0 điểm
   • Phương thức 5: Xét tuyển bằng điểm kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia
   • Phương thức 6: Xét tuyển thẳng Đại học

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra sâu sắc với những bước tiến mạnh mẽ. Hơn lúc nào hết, hành lang pháp lý và các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế phải được quan tâm đảm bảo. Luật kinh tế theo đó trở thành “công cụ bảo hộ” ưu việt, góp phần duy trì sự ổn định, an toàn và mang đến hiệu quả cao trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

2. Ngành Luật kinh tế học những gì?

Sinh viên học ngành Luật kinh tế được cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Một số môn học then chốt trong chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế: Luật sở hữu trí tuệ, Pháp luật về doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, Phá sản và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư, Pháp luật về đầu tư xây dựng… họ

luật kinh tế là gì
luật kinh tế là gì

3. Khái niệm về pháp luật kinh tế

Pháp Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong lúc tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau:

3.1 Đối tượng mục tiêu điều chỉnh của luật kinh tế

Đối tượng điều tiết của pháp luật kinh tế là những quan hệ kinh tế do pháp luật kinh tế tác động vào bao gồm:

3.2 Nhóm quan hệ quản lý kinh tế

 • Quan hệ pháp luật giữa các đơn vị quản lý kinh tế của Nhà nước với các chủ thể kinh doanh được hình thành trong quá trình quản lý kinh tế.
 • Những đặc điểm của nhóm quan hệ này bao gồm: quan hệ giữa các cơ quan quản lý và các chủ thể bị quản lý trong quá trình thực hiện công dụng quản lý; sự bất đẳng vị trí của các chủ thể tham gia quan hệ này do nguyên tắc quyền uy phục tùng; cơ sở pháp lý được thiết lập thông qua các văn bản pháp lý mà các đơn vị quản lý có thẩm quyền ban hành.

4. Quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau

 • Nhóm quan hệ kinh tế này thường phát sinh trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trên thị trường với mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Trong hệ thống pháp luật kinh tế, nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ trọng tâm, thường xuyên và phổ biến nhất.
 • Đặc điểm của nhóm quan hệ này:
 • Các quan hệ này phát sinh trực tiếp trong quá trình kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu bán hàng của các chủ thể kinh doanh.
 • Chúng được hình thành trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp đồng kinh tế.
 • Chủ thể của nhóm quan hệ này là các chủ thể kinh doanh tham gia trên nguyên tắc tình nguyện, công bằng và đôi bên đều có lợi.
 • Nhóm quan hệ này là nhóm quan hệ tài sản – quan hệ hàng hoá – tiền tệ.

XEM THÊM: Các Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên năm 2022 mới nhất!

5. Quan hệ kinh tế phát sinh trong nội bộ một vài doanh nghiệp

Là các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động bán hàng giữa tổng công ty, tập đoàn kinh doanh và các cơ quan thành viên cũng giống như giữa các đơn vị thành viên trong nội bộ tổng doanh nghiệp hoặc tập đoàn bán hàng đấy với nhau..

Cơ sỏ pháp lý : Thông qua nội quy, quy chế, điều lệ, đảm bảo.

6. Phương pháp điều chỉnh

Do luật kinh tế vừa điều chỉnh quan hệ quản lý kinh tế giữa chủ thể không công bằng vừa điều tiết quan hệ tài sản giữa các chủ thể công bằng với nhau phát sinh trong quá trình kinh doanh cho nên luật kinh tế dùng và phối hợp nhiều phương pháp tác động không giống nhau như kết hợp phương pháp mệnh lệnh với phương pháp thoả thuận theo mức độ linh động tuỳ theo từng quan hệ kinh tế cụ thể.

Tuy nhiên Phương pháp điều tiết của pháp luật kinh tế được bổ xung nhiều điểm mới:

Phương pháp mệnh lệnh trong điều tiết pháp lý các hoạt động kinh doanh hầu như không còn được áp dụng rộng lớn. Các quan hệ tài sản với mục đích bán hàng được trả lại cho chúng nguyên tắc tự do ý chí tự do khế ước.

7. Phương pháp mệnh lệnh

Được sử dụng trọng điểm để điều tiết nhóm quan hệ quản lý kinh tế giữa các chủ thể bất bình đẳng với nhau. để phù hợp với đặc trưng của nhóm quan hệ này pháp luật kinh tế đã tác động vào chúng bằng việc quy định cho các đơn vị quản lý nhà nước về kinh tế trong phạm vi công dụng của mìnhcó quyền ra quyết định chỉ thị bắt buộc đối với các chủ thể kinh doanh (bên bị quản lý). Còn bên bị quản lý có nghĩa vụ thực hiện quyết định đó:

7.1 Phương pháp thoả thuận

Được sử dụng để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng giữa các chủ thể công bằng với nhau.

thực chất của phương pháp này thể hiện ở chỗ: Luật kinh tế quy định cho các bên thăm quan hệ kinh tế có quyền công bằng với nhau, thoả thuận những vấn đề mà các bên quan tâm khi thiết lập hoặc chấm dứt quan hệ kinh tế mà không bị dựa vào ý chí của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.

Việc này có nghĩa là pháp luật qui định quan hệ kinh tế chỉ được coi là tạo thành trên cơ sở sự thống nhất ý chí của các bên và không trái với các quy định của nhà nước.

7.2 Nội dung căn bản của pháp Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Pháp Luật Kinh tế qui định qui chế pháp lí về những loại chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế– Luật Kinh tế qui định những loại hình công ty và chủ thể kinh doanh khác

 • Điều kiện và thủ tục gia nhập thị trường cho nhà đầu tư.
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh và người góp vốn.
 • Cơ cấu tổ chức quản lí (quản trị nội bộ) của từng loại hình doanh nghiệp.
 • Tổ chức lại doanh nghiệp.
 • Điều kiện và thủ tục rút khỏi thị trường cho tổ chức, bao gồm giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Pháp Luật Kinh tế qui định về các hoạt động thương mại, đầu tư và hợp đồng trong thương mại và đầu tư (gọi chung là hợp đồng thương mại)

Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động thương mại được làm trong khuôn khổ quyền tự do hợp đồng, tự do thương mại.

Xét ở tầm liên quan, hoạt động thương mại không chỉ ảnh hưởng đến ích lợi của doanh nghiệp, đối tác của công ty mà còn có ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân khác, đến sự phát triển hàng hóa, dịch vụ và sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Đây là lí do pháp luật cần qui định cơ sở pháp lí cần thiết cho công ty tiến hành hoạt động thương mại cụ thể.

Xem thêm : Kiến thức kinh doanh cơ bản là gì ? Kiến thức cơ bản về kinh doanh

Pháp Luật Kinh tế điều chỉnh hành vi cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của công ty

Tự do kinh doanh và tự do khế ước cùng với sự giục giã của qui luật giá trị và bản tính của con người dẫn đến các hoạt động cạnh tranh tự phát có thiên hướng thái quá, cực đoan, nhằm gây phiền phức, ngăn cản, hạn chế hoặc thủ tiêu cạnh tranh của các đối thủ… Hủy hoại động lực phát triển kinh tế.

Đây chính là lí do phải có sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động cạnh tranh của các chủ thể kinh doanh.

XEM THÊM: Giá trị hàng hóa là gì? giá trị sử dụng, giá trị trao đổi ra sao?

Pháp Luật Kinh tế qui định về giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động thương mại, đầu tư của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh

Mâu thuẫn kinh tế là các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại của công ty, bao gồm cả mâu thuẫn trong quan hệ đầu tư, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, v.v…

Luật Kinh tế là cơ sở pháp lý để xác định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân bán hàng trong xử lý mâu thuẫn thương mại phát sinh giữa họ với nhau hoặc với chủ thể khác có liên quan. Đồng thời, Luật Kinh tế cũng quy định trách nhiệm pháp lý của bên có hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, bao gồm các chế tài hợp đồng như phạt vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng, hủy hợp đồng, v.v…

Bên cạnh đó, Luật Kinh tế cũng quy định cách thức giải quyết mâu thuẫn phát sinh từ hoạt động thương mại thông qua các phương thức như tự bàn bạc, hòa giải, trọng tài thương mại, tòa án.

TÓM LẠI

Luật kinh tế là một phần của pháp luật về kinh tế, bao gồm các quy định pháp lý do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh.

Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021 sau khi được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV vào ngày 17/6/2020. Luật này có một số điểm mới nổi bật, bao gồm:

 • Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật doanh nghiệp 2020. Trong khi đó, Luật doanh nghiệp 2014 định nghĩa doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 • Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng. Theo Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh hoặc hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *