Máy làm mát không khí hay còn gọi là quạt điều hòa có chức năng làm mát và lọc sạch không khí, nó có thể thay thế cho những chiếc điều hòa đắt tiền mà rất tiết kiệm điện năng, phù hợp cho gia đình, quán ăn, không gian mở…

15 %
11.800.000 10.000.000
10 %

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Winter i 40m2

8.000.000 7.200.000
10 %

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Storm 100i

13.800.000 12.400.000
16 %

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Winter XL

7.900.000 6.600.000
16 %

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Jumbo Ipure

8.100.000 6.800.000
16 %

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Sumo Ipure

6.300.000 5.300.000
16 %
10.600.000 8.900.000
11 %
6.200.000 5.500.000
10 %
3.900.000 3.500.000
10 %
5.000.000 4.500.000
15 %
3.300.000 2.800.000
10 %
3.900.000 3.500.000
15 %
3.300.000 2.800.000
11 %
3.800.000 3.400.000
10 %
3.550.000 3.200.000
16 %
2.800.000 2.350.000
13 %
12.600.000 11.000.000
9 %
9.900.000 9.000.000
18 %
7.300.000 6.000.000
15 %
6.500.000 5.500.000
12 %
6.800.000 6.000.000
14 %
5.980.000 5.150.000
18 %
5.800.000 4.750.000
12 %
6.990.000 6.150.000
14 %
5.200.000 4.450.000
12 %
3.000.000 2.650.000
17 %
8.280.000 6.880.000
16 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F41

9.000.000 7.580.000
28 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F22

7.440.000 5.350.000
21 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F43

8.880.000 6.980.000
33 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F46

11.220.000 7.570.000
17 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F10

3.900.000 3.250.000
20 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F45

9.360.000 7.480.000
22 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG 50F08

3.060.000 2.380.000
12 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F11

3.960.000 3.480.000
30 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F06

3.420.000 2.383.000
24 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F09

3.660.000 2.780.000
11 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F12

4.020.000 3.580.000
18 %

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F15

5.940.000 4.890.000