Máy làm mát không khí hay còn gọi là quạt điều hòa có chức năng làm mát và lọc sạch không khí, nó có thể thay thế cho những chiếc điều hòa đắt tiền mà rất tiết kiệm điện năng, phù hợp cho gia đình, quán ăn, không gian mở…

15 %
OFF
Save 1.800.000₫
11.800.000 10.000.000
10 %
OFF
Save 800.000₫

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Winter i 40m2

8.000.000 7.200.000
10 %
OFF
Save 1.400.000₫

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Storm 100i

13.800.000 12.400.000
16 %
OFF
Save 1.300.000₫
Browse Wishlist

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Winter XL

7.900.000 6.600.000
16 %
OFF
Save 1.300.000₫

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Jumbo Ipure

8.100.000 6.800.000
16 %
OFF
Save 1.000.000₫

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Sumo Ipure

6.300.000 5.300.000
16 %
OFF
Save 1.700.000₫
10.600.000 8.900.000
11 %
OFF
Save 700.000₫
6.200.000 5.500.000
10 %
OFF
Save 400.000₫
3.900.000 3.500.000
10 %
OFF
Save 500.000₫
5.000.000 4.500.000
15 %
OFF
Save 500.000₫
3.300.000 2.800.000
10 %
OFF
Save 400.000₫
3.900.000 3.500.000
15 %
OFF
Save 500.000₫
3.300.000 2.800.000
11 %
OFF
Save 400.000₫
3.800.000 3.400.000
10 %
OFF
Save 350.000₫
3.550.000 3.200.000
16 %
OFF
Save 450.000₫
2.800.000 2.350.000
13 %
OFF
Save 1.600.000₫
12.600.000 11.000.000
9 %
OFF
Save 900.000₫
9.900.000 9.000.000
18 %
OFF
Save 1.300.000₫
7.300.000 6.000.000
15 %
OFF
Save 1.000.000₫
6.500.000 5.500.000
12 %
OFF
Save 800.000₫
6.800.000 6.000.000
14 %
OFF
Save 830.000₫
5.980.000 5.150.000
18 %
OFF
Save 1.050.000₫
5.800.000 4.750.000
12 %
OFF
Save 840.000₫
6.990.000 6.150.000
14 %
OFF
Save 750.000₫
5.200.000 4.450.000
12 %
OFF
Save 350.000₫
3.000.000 2.650.000
17 %
OFF
Save 1.400.000₫
8.280.000 6.880.000
16 %
OFF
Save 1.420.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F41

9.000.000 7.580.000
28 %
OFF
Save 2.090.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F22

7.440.000 5.350.000
21 %
OFF
Save 1.900.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F43

8.880.000 6.980.000
33 %
OFF
Save 3.650.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F46

11.220.000 7.570.000
17 %
OFF
Save 650.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F10

3.900.000 3.250.000
20 %
OFF
Save 1.880.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F45

9.360.000 7.480.000
22 %
OFF
Save 680.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG 50F08

3.060.000 2.380.000
12 %
OFF
Save 480.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F11

3.960.000 3.480.000
30 %
OFF
Save 1.037.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F06

3.420.000 2.383.000
24 %
OFF
Save 880.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F09

3.660.000 2.780.000
11 %
OFF
Save 440.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F12

4.020.000 3.580.000
18 %
OFF
Save 1.050.000₫

Máy Làm Mát Không Khí

Máy làm mát không khí KG50F15

5.940.000 4.890.000