-15%
9.500.000 8.090.000
-12%
25.000.000 22.000.000
-12%
25.000.000 22.000.000
-19%
7.290.000 5.900.000
-15%
28.000.000 23.870.000
-5%
18.500.000 17.490.000
-5%
95.000.000 89.777.000
-23%

Máy lọc nước Chungho

Máy lọc nước WHI CAFÉ 1 CHP-5230S

44.000.000 34.100.000
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
LH: 0969.698.222
-26%
9.500.000 7.000.000
-27%
7.500.000 5.500.000
-32%
6.500.000 4.450.000
-4%
35.500.000 34.100.000
-10%

Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước Hydrogen KG 100HA

8.050.000 7.250.000
-11%

Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước uống RO – KG104 VTU

5.250.000 4.690.000
-15%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.540.000 6.400.000
-9%

Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước RO – KG114 VTU

5.290.000 4.790.000
-10%
8.000.000 7.200.000
-10%

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Storm 100i

13.800.000 12.400.000
-16%

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Winter XL

7.900.000 6.600.000
-16%

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Jumbo Ipure

8.100.000 6.800.000
-16%

Máy Làm Mát Symphony

Máy làm mát Symphony Sumo Ipure

6.300.000 5.300.000
-16%
10.600.000 8.900.000
-11%
6.200.000 5.500.000
-10%
3.900.000 3.500.000
-10%
5.000.000 4.500.000
-15%
3.300.000 2.800.000
-10%
3.900.000 3.500.000
-15%
3.300.000 2.800.000
-11%
3.800.000 3.400.000
-10%
3.550.000 3.200.000
-16%
2.800.000 2.350.000
-11%
8.900.000 7.900.000
-10%
9.900.000 8.900.000
-14%
7.100.000 6.100.000
3.250.000
-14%

Máy lọc nước Kangaroo

Máy lọc nước Hydrogen KG100HQ

8.550.000 7.350.000
-13%
12.600.000 11.000.000