Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO 1000L/H

180.000.000 175.000.000