Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO 125 lít/h

80.000.000 75.000.000