Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO 500L/H

120.000.000 105.000.000