Van điện từ máy lọc nước RO

200.000 180.000

Van đóng mở bằng điện, chức năng tách nước

ngăn không cho nước thẩm thấu tự do