Lõi Lọc Aquastar AS8000

300.000

Các lõi lọc Aquastar As8000

Lõi số 1: Gốm Ceramic

Lõi số 2: Cation Resin convertor

Lõi số 3: KDF-55 Titanium Alloy FIR

Lõi số 4: Đá Alkaline

Lõi số 5: Tourmaline Filter

Lõi số 6: Nano Siver

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi