lõi lọc nước máy ro dùng để thay thế cho lõi máy kangaroo, korofi, usa… khi hết hạn sử dụng

-15%

Linh kiện máy lọc nước

Lõi số 4 Màng RO Filmtec

550.000

Linh kiện máy lọc nước

Các Lõi Lọc KAROFI