Hệ thống công nghệ Máy lọc nước Hàn Quốc được công ty chúng tôi Nhập khẩu và phân phối chính hãng, không dùng điện, không nước thải, lọc tinh khiết

-14%
7.990.000
-2%

Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước eRO 8 cấp

4.790.000
-9%
3.600.000
-13%
3.750.000

Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước Topbox T-s146

5.900.000
-3%

Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước eRO 7 cấp

4.440.000

Máy lọc nước Karofi

Cây nước nóng lạnh HCV351-WH

9.270.000
-17%

Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước URO 1.0- USD7100

5.000.000

Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước Topbox T-I146

7.000.000
-17%
-19%
-15%
8.090.000
-12%
-19%
5.900.000
-15%
23.870.000
-5%
-5%
89.777.000
-4%
-8%
-13%

Máy lọc nước Điện Giải

Máy lọc nước điện giải Atica Famate 5

86.000.000
-12%
44.000.000
-18%
18.500.000
-5%
15.600.000
-18%
4.050.000
-12%

Máy lọc nước Điện Giải

Máy lọc nước điện giải Atica Famate 5

39.500.000
-9%
73.000.000
-5%
14.200.000