15 %

Linh kiện máy lọc nước

Lõi số 4 Màng RO Filmtec

650.000 550.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước ion kiềm Mitsubishi AL700E

38.000.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc lắp dưới bồn rửa A101E

10.500.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước – lắp tại vòi CSP801E

2.600.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước thương mại MP02-3

13.500.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước vòi sen tắm SK106W

1.600.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước Cleansui trên bồn rửa Z9E

5.800.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước thương mại Cleansui MP02-4

13.500.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Bộ lọc Cleansui UMC2150

6.200.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Bộ lọc Cleansui UMC2050

6.200.000

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Bộ lọc Cleansui UZC2000E

LH: 0969.698.222

Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Bộ lọc Cleansui HGC9E-S

950.000

Linh kiện máy lọc nước

Các Lõi Lọc KAROFI

LH: 0969.698.222

Linh kiện máy lọc nước

Lõi Lọc nước Kangaroo

LH: 0969.698.222