10 %
OFF
Save 310.000₫
3.000.000 2.690.000
8 %
OFF
Save 350.000₫

Cây nước nóng lạnh

Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40H

4.300.000 3.950.000
20 %
OFF
Save 901.000₫
4.600.000 3.699.000
6 %
OFF
Save 400.000₫
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.000.000 6.600.000
17 %
OFF
Save 830.000₫
4.980.000 4.150.000
12 %
OFF
Save 1.061.000₫
9.060.000 7.999.000
12 %
OFF
Save 470.000₫

Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước karofi KT60

3.920.000 3.450.000
6 %
OFF
Save 350.000₫
5.700.000 5.350.000
13 %
OFF
Save 1.900.000₫
14.900.000 13.000.000
13 %
OFF
Save 1.600.000₫
12.600.000 11.000.000