-10%
3.000.000 2.690.000
-8%
4.300.000 3.950.000
-20%
4.600.000 3.699.000
-6%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
7.000.000 6.600.000
-17%
4.980.000 4.150.000
-12%
9.060.000 7.999.000
-12%

Máy lọc nước Karofi

Máy lọc nước karofi KT60

3.920.000 3.450.000
-6%
5.700.000 5.350.000
-13%
14.900.000 13.000.000
-13%
12.600.000 11.000.000