26 %
3.900.000 2.900.000
25 %

Máy lọc nước Geyser

Thay lõi lọc nước nano geyser

1.000.000 750.000
31 %
3.900.000 2.700.000
9 %
5.500.000 5.000.000