Máy lọc nước Mitsubishi Cleansui

Thiết bị lọc nước – lắp tại vòi EF102

2.800.000